VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
 1. Použití
  Advokátní kancelář Vanickova Law Practice byla založena pro provozování holandského práva, především v oblasti korporačního práva a mezinárodního obchodního práva. Komunikace je možná v holandštině, ruštině, angličtině, češtině, slovenštině a němčině.
 2. Cena právních služeb
  Cena za profesionální právní služby je určena hodinovým tarifem, v současné době € 200,00 za hodinu. Kromě této částky bude 21% DPH účtováno zákazníkům sídlícím v Nizozemí. Administrativní poplatek ve výši 5 % částky vyúčtovaných hodin bude účtován na náklady spojené s administrací a telekomunikacemi. Ostatní náklady, jako například cestovní výdaje, soudní poplatky, výdaje na soudního doručovatele, výdaje spojené s výpisy ze státních rejstříků a výdaje spojené s kopírováním, budou účtovány zákazníkům.
 3. Státní právní pomoc
  Advokátní kancelář Vanickova Law Practice kontroluje nejdříve, zda má klient nárok na státem financovanou právní pomoc.
 4. Platební podmínky
  Platba zálohy je podmínkou pro zahájení prací. Záloha bude odečtena od poslední vyúčtované faktury. Zákazník obdrží každý měsíc fakturu a detailní specifikaci provedených prací. Faktury musí být zaplaceny do 14 dnů od data faktury. Uroky budou účtovány v zákonné výši od 15. dne po datu faktury bez předchozího upozornění. V případě překročení zálohy bude fakturováno v mezidobí. Faktury nezaplacené během 30 dní od data faktury povedou k okamžitému pozastavení prací a zapečetění složek do doby než faktury budou zaplaceny. Vanickova Law Practice není zodpovědná za jakékoliv škody, které by mohly vzniknout kvůli pozastavení prací z důvodu nezaplacení faktur zákazníkem.
 5. Smlouva
  Práce započnou po obdržení zálohy a po obdržení zákazníkem podepsané kopie Všeobecných Podmínek advokátní kanceláře Vanickova Law Practice a písemných instrukcí od zákazníka.
 6. V případě stížnosti
  Advokátní kancelář má proceduru pro případ stížnosti, informace budou zaslány na první požádání.
 7. Pojištění profesionální zákonné odpovědnosti
  Zákonná odpovědnost je limitována do výše pojištěné profesionálním pojištěním advokátů v souladu s nařízeními Nizozemské Advokátní komory. Advokátní kancelář Vanickova Law Practice není zodpovědná za činy třetích stran.
 8. Příslušné právo/ jurisdikce
  Holandské právo se vztahuje na smlouvu mezi zákazníkem a advokátní kanceláří Vanickova Law Practice.