VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
 1. Použití
  Advokátní kancelář Vanickova Law Practice byla založena pro provozování holandského práva, především v oblasti korporačního práva a mezinárodního obchodního práva. Komunikace je možná v holandštině, ruštině, angličtině, češtině, slovenštině a němčině.
 2. Cena právních služeb
  Cena za profesionální právní služby je určena hodinovým tarifem, v současné době € 200,00 za hodinu. Kromě této částky bude 21% DPH účtováno zákazníkům sídlícím v Nizozemí. Administrativní poplatek ve výši 5 % částky vyúčtovaných hodin bude účtován na náklady spojené s administrací a telekomunikacemi. Ostatní náklady, jako například cestovní výdaje, soudní poplatky, výdaje na soudního doručovatele, výdaje spojené s výpisy ze státních rejstříků a výdaje spojené s kopírováním, budou účtovány zákazníkům.
 3. Platební podmínky
  Platba zálohy je podmínkou pro zahájení prací. Záloha bude odečtena od poslední vyúčtované faktury. Zákazník obdrží každý měsíc fakturu a detailní specifikaci provedených prací. Faktury musí být zaplaceny do 14 dnů od data faktury. Uroky budou účtovány v zákonné výši od 15. dne po datu faktury bez předchozího upozornění. V případě překročení zálohy bude fakturováno v mezidobí. Faktury nezaplacené během 30 dní od data faktury povedou k okamžitému pozastavení prací a zapečetění složek do doby než faktury budou zaplaceny. Vanickova Law Practice není zodpovědná za jakékoliv škody, které by mohly vzniknout kvůli pozastavení prací z důvodu nezaplacení faktur zákazníkem.
 4. Smlouva
  Práce započnou po obdržení zálohy a po obdržení zákazníkem podepsané kopie Všeobecných Podmínek advokátní kanceláře Vanickova Law Practice a písemných instrukcí od zákazníka.
 5. Pojištění profesionální zákonné odpovědnosti
  Zákonná odpovědnost je limitována do výše pojištěné profesionálním pojištěním advokátů v souladu s nařízeními Nizozemské Advokátní komory. Advokátní kancelář Vanickova Law Practice není zodpovědná za činy třetích stran.
 6. Příslušné právo/ jurisdikce
  Holandské právo se vztahuje na smlouvu mezi zákazníkem a advokátní kanceláří Vanickova Law Practice.